Valløyvegen illustrasjoner 5
Valløyvegen illustrasjoner 5
Valløyvegen illustrasjoner 5
prosjektnavn

valøytun

sted
trondheim
63.4098°n, 10.3947°ø
prosjektbeskrivelse

Mulighetstudiet utforsker hvordan det kan skapes et godt sted å bo for studenter og unge flyktninger. Det er lagt vekt på å utforme gode rom og plasser som fremmer fellesskap, trygghet og tilhørighet. Dette er en variert brukergruppe som har ulik bakgrunn, og ulike behov for deling og skjerming. Gjennom utformingen av boligene og området legges det til rette for forskjellige måter å møtes på og ulik grad av deltagelse i fellesskapet.

Prosjektet er ment å være midlertidig, i den forstand at det skal kunne demonteres, forså remonteres et annet sted. Perspektivet for tiltaket på Valøyvegen 9 har en midlertidighet på 10-15 år. Boligene er tiltenkt en lengre livsløp, og dette stiller krav til materialer og sammenføyninger som tåler demontering og transport, men likevel holder seg vakre over tid.

Prosjektet forsøker å skape et hjem for både individet og fellesskapet.

 • status

  avsluttet 2023

 • oppdragsgiver

  boligstiftelsen i trondheim

 • oppdragstype

  mulighetsstudie for alternativ boform

 • team

  thea hougsrud andreassen
  carla carvalho

Valløyvegen illustrasjoner 4
Valløyvegen illustrasjoner 2
Valløyvegen illustrasjoner 7
Valløyvegen illustrasjoner 6