Symre arkitekter er et lite kontor startet av Thea Hougsrud Andreassen og Carla Carvalho som holder til i Trondheim. Vi drev rallar arkitekter sammen med en super gjeng som nå er blitt til forskjellige stier.

Vi er opptatt av å skape god arkitektur med fornuftige løsninger, vakre rom og rasjonelle konstruksjoner.

Vår drivkraft er å jobbe med naturlige, gjerne lokale materialer, utvikle gjennomførbare prosjekter og å tilpasse prosjektene til omgivelsene.

Vi jobber helhetlig med konstruksjon, materialbruk og fargesetting. Vi følger opp prosjektet hele veien, fra idé til

gjennomføring og vi er med på å rådgi om løsninger, kostnader og prosesser med myndighetene og utførende.

Vi mener hvert prosjekt er unikt, hver kunde har sine ønsker og behov og hver tomt har sine særegenheter. Dermed er alle våre prosjekter skreddersydde.

Symre arkitekter har sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 for arkitekturprosjektering og søknadsarbeid, og kan ta ansvar for små til medium prosjekter. Vi er registrert som Wildcard-kontor i Norske Arkitekters Landsforbund og medlem av Arkitekbedriftene.

PROSESS 07 skisser 02