Ladekaia Rallar Lael Aprieto 01
Ladekaia Rallar Lael Aprieto 01
Ladekaia Rallar Lael Aprieto 01

foto: lael aprieto

prosjektnavn

ladekaia

sted
østmarkneset, trondheim
63.457°n, 10.4469°ø
prosjektbeskrivelse

Et eksisterende lagerbygg fra andre verdenskrig ble i dette prosjektet rehabilitert og transformert til restaurant og offentlig møteplass. Hovedmålet med prosjektet var å reaktivere Østmarkneset som en viktig del av Ladestien som er et av de mest brukte rekreasjonsområdene i Trondheim. Eksisterende kledning ble revet og hovedkonstruksjonen synliggjort ved å tilføre OSB som et nytt moderne materiale i kontast til den gamle trerkonstruksjonen. Ved å tilføre to tykke funksjonsvegger på tvers av bygningskroppen, ble det etablert tre ulike soner. Hovedrommet i midten har fokuset rettet ut mot Ladestien som slynger seg rundt bygningskroppen. Ut mot fjorden er det etablert en uklimatisert sone ment som en offentlig møteplass hvor turgåere kan søke ly under tak, men fortsatt ha full utsikt til fjorden. I tillegg til disse besøkssonene finnes også en servicesone for restauranten.

Prosjektet startet som en masteroppgave utformet av Thea Hougsrud Andreassen og Andreas Bakken Smedås, og ble bygget sammen med 30 studenter. Prosjektet ble utført i samarbeid med Trondheim kommune og NTNU live studio.

 • status

  ferdigstilt 2016

 • oppdragsgiver

  trondheim kommune,
  thomas hammeren,
  john petter udness

 • prosjektytpe

  transformasjon,
  restaurant

 • roller

  konsept, prosjektledelse,
  prosjektering og
  delvis utførelse

 • priser

  trondheim kommunes byggeskikkpris 2016,
  honorable mention - public interest design conference 2017 i usa

 • team

  carla carvalho
  thea hougsrud andreassen
  andreas bakken smedås
  robin loe, annika andersen

Ladekaia Rallar Lael Aprieto 02

romdeler fig. 1

en ny delingsvegg skaper to soner og rommer nisjer for sitteplasser foto: lael aprieto

Ladekaia Rallar Lael Aprieto 04

prosess fig. 2

alle fasader ble åpnet opp, og skuret ble delt inn i soner foto: lael aprieto

Ladekaia Rallar Lael Aprieto 03

prosess fig. 3

inndelingsveggen består av nisjer som lager ulike oppholdssoner på innside og utside foto: lael aprieto

fig. 2 alle fasader ble åpnet opp, og skuret ble delt inn i soner foto: lael aprieto

fig. 3 inndelingsveggen består av nisjer som lager ulike oppholdssoner på innside og utside foto: lael aprieto

Ladekaia Rallar Thea Andreassen 01

scene fig. 4

fasadene på skuret ble åpnet opp. transparensen ga mulighet for å oppdage fortsettelsen av ladestien rundt bygget, samt synliggjøring av den eksisterende konstruksjonen foto: thea hougsrud andreassen

Ladekaia Rallar Thea Andreassen 02

utgangspunkt fig. 5

skuret ble bygget av tyskerene under andre verdenskrig, og har siden stått til forfall foto: thea hougsrud andreassen

Ladekaia Rallar Annika Andersen 01

riving fig. 6

eksisterende fasadekledning ble fjernet og bygget ble åpnet opp foto: annika andersen

fig. 5 skuret ble bygget av tyskerene under andre verdenskrig, og har siden stått til forfall foto: thea hougsrud andreassen

fig. 6 eksisterende fasadekledning ble fjernet og bygget ble åpnet opp foto: annika andersen

Ladekaia Rallar Kaja Rindal Bakkejord 01

fig. 7

ladekaia og fjorden i nordlyset. ladekaia har nå aktivitet nesten året rundt foto: kaja rindal bakejord