Hovedrender Cropped
Hovedrender Cropped
Hovedrender Cropped
prosjektnavn

otnes brygge

sted
otnes, valsøyfjorden
63.1374°n, 8.4975°ø
prosjektbeskrivelse

Ved den historiske Otnesbrygga i Halsa kommune har det blitt opparbeidet et mulighetsstudie og reguleringsplan for syv fritidsboliger med ett tilhørende naust og uteområder langs vannet. Området er historisk og det var viktig å spille på de gamle tradisjonene og lokale byggeskikkene, samtidig som vi tilførte et bygningsmiljø tilpasset vår tid. Utviklingsområdet er ei gammel branntomt, og som et resultat av industrivirksomhet er sjøkanten en kunstig fylling. Intensjonen var å tilbakeføre denne fyllingen til et bygningsmiljø som tilsynelatende er tilfeldig plassert, men i virkeligheten nøysomt planlagt og utformet basert på utsikt, sol, mikroklima og forhold til naboer.

For å få til denne intensjonen er de nye bygningsvolum basert på den lokale byggetradisjonen hvor naustene har en langsgående, åpen svalgang og ligger vekselsvis med både gavl og langside ut mot sjøen. I tillegg skulle alle bygningene ha bryggekant i stua, mye sol kombinert med sjøutsikt, lune og halvprivate uterom, kort og lang utsikt til sjøen og kveldssol. Rundt bygningene er det regulert en felles kaikant med tilgang til vannet både for både nye og eksisterende brukere av området.

 • status

  ferdig regulert 2021

 • oppdragsgiver

  privat kunde

 • prosjekttype

  mulighetsstudie og reguleringsplan

 • roller

  konsept, utforming og regulering

 • team

  thea hougsrud andreassen
  john haddal mork
  anders gunleiksrud