Mikrokosmos 11 Paul Ratel
Mikrokosmos 11 Paul Ratel
Mikrokosmos 11 Paul Ratel

foto: paul ratel

prosjektnavn

mikrokosmos

sted
nyhavna, trondheim
63.4409°n, 10.4222°ø
prosjektbeskrivelse

Mikrokosmos var et midlertidig prosjekt, et flytende byrom og samarbeidsprosjekt med masterkurset "Making is Thinking" ved NTNU. Prosjektet hadde som mål å utforske kvalitetene i havnebassenget på Nyhavna og det å oppholde seg på vannet på nye måter.

Prosjektet besto av tre rom med ulikt fokus; vannet, himmelen og historien. Mikrokosmos ble prosjektert og bygget av studenter ved masterkurset og gjennomført i forbindelse med arrangementet "Hendelser på Havna", arrangert av Trondheim kommune. Etter arrangementet ble konstruksjonen demontert og materialene ble senere gjenbrukt i andre studentarbeider ved NTNU.

Vi fasiliterte gjennomføringen av prosjektet, bistod med veiledning og ledet prosjektet sammen med Gro Rødne, Nina Katrine Haarsaker og August Schmidt ved NTNU.

Mikrokosmos var en del av en større utviklingsstategi knyttet til parallelloppdraget Offentlig byrom på Nyhavna.

 • status

  ferdigstilt 2019,
  demontert

 • oppdragsgiver

  trondheim kommune,
  ntnu

 • prosjekttype

  flytende byrom

 • roller

  veiledning av studenter, fungerende kontakt mellom involverte parter

 • design

  studenter ved "making
  is thinking" ntnu

 • team

  thea hougsrud andreassen
  anders gunleiksrud
  john haddal mork

Mikrokosmos 06 Paul Ratel

tårn fig. 1

et vertikalt element gjør prosjektet mer synlig i havnebassenget foto: paul ratel

Mikrokosmos 03 Paul Ratel

boks I fig. 2

fokus mot himmelen foto: paul ratel

fig. 1 et vertikalt element gjør prosjektet mer synlig i havnebassenget foto: paul ratel

fig. 2 fokus mot himmelen foto: paul ratel

Mikrokosmos 12 Paul Ratel

boks II fig. 3

den lukkede boksen er et camera obscura som reflekterer fasaden til dora I foto: paul ratel

Mikrokosmos 17 Paul Ratel

detalj fig. 4

et heispanel hentet fra ntnu anviser maks belastningsvekt på det flytende byrommet foto: paul ratel

Mikrokosmos 15 Paul Ratel

boks III fig. 5

fokus på vannet og refleksjonen fra lysbrytningen foto: paul ratel

fig. 4 et heispanel hentet fra ntnu anviser maks belastningsvekt på det flytende byrommet foto: paul ratel

fig. 5 fokus på vannet og refleksjonen fra lysbrytningen foto: paul ratel

Mikrokosmos 18 Paul ratel

foto: paul ratel

Mikrokosmos 02 Paul Ratel

foto: paul ratel