OIM utstilling lavoppløselige i web 2
OIM utstilling lavoppløselige i web 2
OIM utstilling lavoppløselige i web 2

foto: Stine Aasløkk

prosjektnavn

inn i berget

sted
løkken verk, orkdal
63.1249°n, 9.7052°ø
prosjektbeskrivelse

Prosjektet med Orkla Industrimuseum på Løkken Verk ble utviklet i forbindelse med oppgradering og utvidelse av eksisterende museumslokaler. Mens kontorlokalene, arkiv og verkstedhall fikk nye bygninger, skulle den gamle fraktgodsbygningen og toghallen på ca 600m2 rehabiliteres og fornyes med nye utstillinger, resepsjon og museumsbutikk.


Museet ønsket å formidle historien på en ny og framtidsrettet måte og være relevant for et bredt spekter av besøkende. Del I inkluderte rehabilitering av museumsbutikken og utstillingen ”Inn i Berget” som ble ferdigstilt i juni 2023. Del 2, ”Ut i Verden”, har planlagt oppstart i 2024.


Første del heter “Inn i berget”. Den tar deg med inn i mørket og gir en assosiasjon til atmosfæren av å være i gruva. Hovedgrepet inkluderer et slags berg i midten av rommet, som gir mulighet til å arrangere utstillingen i forskjellige rom eller soner, uten å ha dører i mellom. De to rommene i midten, “det lille berget” og “det store berget”, gir plass til utstillingsrom både innen- og utenfor. Inn i berget er universelt utformet med markører i gulvet og belysning som leder og forsterker konseptet. Installasjonene som kan interageres med er utformet slik at de er tilgjengelig for alle. Utstillingen har to parallelle løp som forteller historien med forskjellige metoder og som gir noe eget og spesielt rettet til mot yngste.


Rehabilitering av fraktgodsbygningen har stor fokus på bevaring og fremheving av eksisterende konstruksjoner og enkelte bygningselementer. Alle innvendig overflater er rehabilitert. Vegger og himling er sparklet og malt, det er lagt nytt gulvbelegg som er gjennomgående i hele museet. Det er satt opp ny belysning og ventilasjonssystem.


Atmosfæren gjenspeiler det å være inne i berget med mørke fargetoner, glitrende detaljer, korte siktlinjer og skarpe bevegelser. De nye installasjonene har et høyt presisjonsnivå som står veldig bra i kontrast med de patinerte og røffe eksisterende konstruksjonene i rommet. Alle installasjoner har et skjelett av kryssfiner og overflate av gjennomfarget mdf som er modellert med parametrisering, produsert med CNC og montert på stedet. Alle synlige overflater er direkte trykket på med innhold og lakkert på trykkeriet. Det at vi sto for konsept, detaljering og selve utførelse ga prosjektet muligheten til å kunne tilpasses underveis og en veldig sammensveiset prosess med alle involverte.


Prosjektet ble et samarbeid med flere fag. Vi har hatt ansvar for rehabiliteringen av eksisterende bygningsmasse, utforming av butikken og utstillingsrom. Ablemagic AS sto for innhold, tekstproduksjon, formidling, teknikk og belysning. SyncPoint sto for lydbilde og Fagtrykk for trykk av alle overflater. Museets egne og tilknyttede ressurser hadde ansvar for gjenstandsforvaltning, kuratering og montering. Hele prosessen besto av et tett samarbeid og en full integrering av konsept, form, innhold, teknikk og belysning i utforming av utstillingen. • status

  ferdigstilt 2023

 • oppdragsgiver

  MiST

 • oppdragstype

  museumsinstallasjoner

 • faser

  mulighetstudie, skisseprojsket, detaljprosjekt,
  byggeplassoppfølging
  og utførelse

 • samarbeidspartner

  ablemagic, Sync-Point, Fagtrykk, MiST

 • team

  carla carvalho,
  thea hougsrud andreassen,
  anders gunleiksrud,
  john haddal mork
  guro eek

OIM utstilling lavoppløselige i web 10

foto: Stine Aasløkk

OIM utstilling lavoppløselige i web 9

foto: Stine Aasløkk

OIM utstilling lavoppløselige i web 5 redigert

foto: Stine Aasløkk

OIM utstilling lavoppløselige i web 4

foto: Stine Aasløkk

OIM utstilling lavoppløselige i web 3

foto: Stine Aasløkk